Sundstrup Vandværk


Forside

Tilsynsførende

Generalforsamlingen

Bestyrelsen

Om Vand

Priser

Historie

Kontakt

Velkommen

Nedenstående priser er exclusive moms:

Tilslutningsafgift:

Ved tilslutning udenfor hovedledning:

Fast afgift/administration:

Vandpris:

Miljøafgift:

Drikkevandsafgift:

18 000,00

Efter nærmere aftale med bestyrelsen

750,00

3,00

6,18

0,19

kr.

???

kr.

kr.

kr.

kr.

klik her

Vandspild er dyrt !!

Tænk


Pumpestation