Sundstrup Vandværk


Forside

Tilsynsførende

Generalforsamlingen

Bestyrelsen

Om Vand

Priser

Historie

Kontakt

Velkommen

Her kan du læse lidt om vandværkets historie

Torsdag den 11. juni 1954 afholdtes stiftende generalforsamling i Andelsselskabet Sundstrup Vandværk.

Der var mødt 16 andelshavere.

Tilstede var Ing. G. Mølgård fra firmaet Erik Meyer i Esbjerg, der forlagde et projekt for et vandværk samt gav andelshaverne forskellige oplysninger om anlæggets udbygning m.m. Efter at forskellige forhold var blevet drøftet blev det vedtaget at stifte selskabet på følgende betingelser.

Såfremt bestyrelsen kan få et tilsvarende anlæg udbygget for kr. 25 000,00 på samme betingelser som firmaet tilbyder efter tegningsliste og kalkulation skal firmaet trække sig tilbage imod at få sine udgifter dækket.

Såfremt der ved murerarbejde, gravearbejde m.v. fra bestyrelsen kan fremskaffes billigere pris er det til fordel for Andelsselskabet.

Et forslag til love blev gennemgået paragraf for paragraf og enstemmigt vedtaget som gældende love for selskabet.

Til bestyrelsen valgtes.

J. Peter Hermansen
Chr. Jensen (Vindstrup)
Otto Vad
Jens Jeppesen
N. P. Frederiksen
Til suppleant valgtes.
Chr. Skov
Til revisor valgtes.
Lærer K. Christensen
Jakob Svenningsen
Til revisor suppleant valgtes.
J. Møller Jensen

Generalforsamlingen overdrog til bestyrelsen at udbygge anlægget hurtigst muligt i henhold til lovenes og tegningslistens bestemmelser når ovenstående forhold er opfyldt.

Oplæst og godkendt.
Sundstrup den 11. 6 54
Signeret. J.P. Hermansen, Otto Vad, Chr. Jensen, P. Frederiksen og Jens Jeppesen

Generalforsamlingen vedtog at fastsætte max pris pr. husstand til kr. 120,00 pr. år.(nutidskroner forbrugerpris kr. 1 839,00 løn kr. 6 810,00)

I et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som følger.

Som formand: Fisker J. P. Hermansen
Som kasserer: Fisker Jens Jeppesen
Som næstformand: Fisker Chr. Vindstrup
Som sekretær: Gdr. P. Frederiksen

Efterfølgende blev der den 29.6.1954 indgået kontrakt med Erik Meyer Esbjerg for udførelsen af et komplet vandværk til en pris af kr. 29 000.00 (nutidskroner forbrugerpris kr. 444 470,00 løn kr. 1 645 843,00) og i samme forbindelse oprettet en tegningsliste for aftagning af vand, som bestod af følgende.

Fisker.        Jens Jeppesen  Sundstrup  (Sundvej 11)
Fisker.        Chr. Vindstrup  Sundstrup  (Sundvej 62)
Fisker.        Møller Jensen  Sundstrup  (Strandvejen 2)
Fisker.        Peter Brosbøl  Sundstrup  (Sundvej 50)
Fisker.        Vagn Frederiksen  Sundstrup  (Sundvej 10)
Fisker.        J. Kjølhede  Sundstrup  (Sundvej 19)
Husejer.     Maren Skov  Sundstrup  (Sundvej 66)
Fisker.        Fruergård Jeppesen  Sundstrup  (Sundvej 70)
Murer.        Niels Jacobsen  Sundstrup  (Strandvejen 10)
Fisker.        Karl Jensen  Sundstrup  (Sundvej 12)
Landmand. Marinus Hansen  Sundstrup  (Sundvej 15)
Fisker.        Chr. Jensen  Sundstrup  (Sundvej 52)
Landmand. Søren Knudsgård  Sundstrup  (Strandvejen 4)
Husejer.      Marie Nielsen  Sundstrup  (Sundvej 17)
Husejer.      Karen Nørskov  Sundstrup  (Sundvej 40)
Fisker.         J. P. Hermansen Hermansen  Sundstrup  (Sundvej 14)
Husejer.      Kristiane Kristensen  Sundstrup  (Strandvejen 23)
Gårdejer.    P. Frederiksen  Sundstrup  (Sundvej 4)
                   Kroen  Sundstrup  (Sundvej 2 A.)
Gårdejer.    Otto Vad  Sundstrup  (Strandvejen 8)
Husejer.      Jakob Svenningsen  Sundstrup  (Strandvejen 6 A.)
Husejer.      Chr. U. Skov  Sundstrup  (Sundvej 13)
Husejer.      Viggo Kjølhede  Sundstrup  (Strandvejen 25)
I alt 23 andelshavere.

Der blev optaget et lån i Skals Sparrekasse på kr. 32 000,00 til en rente på 5½ % og afdraget over 30 år.

Siden er Vandværket blevet løbende vedligeholdt og nye forbrugere tilkoblet, i 1994 kom Spejderlejeren til, hvilket betød at en udbyggelse og nye boringer, herunder tilkøb af jord, blev en nødvendighed.I 1996 blev vandværket udbygget, 2 nye boringer, nye pumper hydroforer osv. så det i dag lever op til nutidens krav for vandværker.
I dag har Vandværket 80 forbrugere, som i stor udstrækning består af enfamiliehuse og lejligheder, men også landbrug og sommerhuse.

                                    Til top