Sundstrup Vandværk


Forside

Tilsynsførende

Generalforsamlingen

Bestyrelsen

Om Vand

Priser

Historie

Kontakt

Velkommen

Der afholdes generalforsamling en gang årligt i februar måned


Der udsendes skriftlig indkaldelse ifølge forenigens love.      (Love og vedtægter)   klik her


Dagsorden ifølge lovene:

1.      Valg af diregent

2.      Formandens beretning

3.      Godkendelse af regnskab

4.      Medlemmernes fastsættelse af årets vandafgifter og godkendelse af nyt takstblad

5.      På valg:(Se den udsendte indkaldelse)

6.      Skriftelige indlæg til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før

7.      Eventuelt

Send en e-mail til bestyrelsen: bennytand@privat.dk

NB.

Ifølge Vandværkets love kan valg til bestyrelsen finde sted også blandt de medlemmer, der ikke kan være tilstede på generalforsamlingen.


Regnskab2020       Referat af generalforsamlingen 2021
Regnskab2019       Referat af generalforsamlingen 2020
Regnskab2018       Referat af generalforsamlingen 2019
Regnskab 2017       Referat af generalforsamlingen 2018
Regnskab 2016       Referat af generalforsamlingen 2017