Sundstrup Vandværk


Forside

Tilsynsførende

Generalforsamlingen

Bestyrelsen

Om Vand

Priser

Historie

Kontakt

Velkommen

Der afholdes generalforsamling en gang årligt i februar måned


Der udsendes skriftlig indkaldelse ifølge forenigens love.      (Love og vedtægter)   klik her


Dagsorden ifølge lovene:

1.      Valg af diregent

2.      Formandens beretning

3.      Godkendelse af regnskab

4.      Medlemmernes fastsættelse af årets vandafgifter og godkendelse af nyt takstblad

5.      På valg:(Se den udsendte indkaldelse)

6.      Skriftelige indlæg til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før

7.      Eventuelt

Send en e-mail til bestyrelsen: bennytand@privat.dk

NB.

Ifølge Vandværkets love kan valg til bestyrelsen finde sted også blandt de medlemmer, der ikke kan være tilstede på generalforsamlingen.


Regnskab2023       Referat af generalforsamlingen 2024
Regnskab2022       Referat af generalforsamlingen 2023
Regnskab2021       Referat af generalforsamlingen 2022
Regnskab2020       Referat af generalforsamlingen 2021
Regnskab2019       Referat af generalforsamlingen 2020