Sundstrup Vandværk


Forside

Tilsynsførende

Generalforsamlingen

Bestyrelsen

Om Vand

Priser

Historie

Kontakt

Velkommen

Sundstup Vandværk har en bestyrelse bestående af 5 frivillige personer, valgt på generalforsamlingen, desuden vælges der 1 suppleant og 2 revisorer:

  Formand


Benny Jørgensen


Sundvej 23


tlf.nr./mobil 86697462 24457462


  Kasserer


Bak Bak Nielsen


Strandvejen 3


tlf.nr./mobil 29322516


  Bestyrelsemedlem


Carsten Stisen


Strandvejen 23


tlf.nr./mobil 86697166 51217247


  Bestyrelsemedlem


Terkel Hessellund


Strandvejen 14


tlf.nr./mobil 86697375 26177375


  Bestyrelsemedlem


Jan Møller


Sundvej 31


tlf.nr./mobil 86697359 20147192


  Suppleant


Ingen


Adresse


tlf.nr./mobil xxxxxxxx xxxxxxxx


  Revisor


Kaj Møller Jensen


Sundvej 36


tlf.nr./mobil xxxxxxxx 23310991


  Revisor


Allan Normark Andersen


Sundvej 29


tlf.nr./mobil xxxxxxxx xxxxxxxx